绍兴市恒丰聚氨酯实业有限公司是国度重点高新技能企业 。HF-LTB1高阻燃硬泡组合聚醚,是该公司开发乐成的省级新产物 ,重要用于双金属面聚氨酯硬泡夹芯板。它是现今世界公认的最好隔热保温质料,广泛用于长型工业厂房 、堆栈、贸易冷库、展览馆 、体育馆等各类修建屋面以及墙体。具备保温、隔热、承重 、防水等多种功效 。因为它自重轻、安装利便、施工周期短 、综合造价低,最近几年来成长很快。  一般聚氨酯泡沫因为易燃 ,存在较年夜的安全隐患,并且年夜大都接纳CFC-十一 、HCFC-14b作为发泡剂,对于年夜气臭氧层有极年夜的粉碎作用。跟着国度对于修建范畴使用聚氨酯夹芯板的防火及环保要求提高 ,防火等级要求到达GB8624-1997B1的尺度,而且使用不含氟里昂发泡剂的环保型组合聚醚在如许的汗青配景下,绍兴市恒丰聚氨酯实业有限公司开发研制了HF-LTB1高阻燃硬泡组合聚醚产物 ,并得到乐成 。  该产物接纳阻燃聚醚以及聚酯多元醇为重要原料 ,及高效能三聚催化剂等助剂、以水作为发泡剂、不过加阻燃剂混配加工而成,环保意义年夜,与异氰酸酯组合发泡获得硬泡阻燃效果好 ,发泡工艺不变,合用于防火要求较高的保温隔热范畴。  该产物在配方设计上有立异,技能处于海内领先程度。投放市场后 ,用户反应精良,市场远景广漠 。

米乐m6-手机版app下载
【读音】:

shào xìng shì héng fēng jù ān zhǐ shí yè yǒu xiàn gōng sī shì guó dù zhòng diǎn gāo xīn jì néng qǐ yè 。HF-LTB1gāo zǔ rán yìng pào zǔ hé jù mí ,shì gāi gōng sī kāi fā lè chéng de shěng jí xīn chǎn wù ,zhòng yào yòng yú shuāng jīn shǔ miàn jù ān zhǐ yìng pào jiá xīn bǎn 。tā shì xiàn jīn shì jiè gōng rèn de zuì hǎo gé rè bǎo wēn zhì liào ,guǎng fàn yòng yú zhǎng xíng gōng yè chǎng fáng 、duī zhàn 、mào yì lěng kù 、zhǎn lǎn guǎn 、tǐ yù guǎn děng gè lèi xiū jiàn wū miàn yǐ jí qiáng tǐ 。jù bèi bǎo wēn 、gé rè 、chéng zhòng 、fáng shuǐ děng duō zhǒng gōng xiào 。yīn wéi tā zì zhòng qīng 、ān zhuāng lì biàn 、shī gōng zhōu qī duǎn 、zōng hé zào jià dī ,zuì jìn jǐ nián lái chéng zhǎng hěn kuài 。  yī bān jù ān zhǐ pào mò yīn wéi yì rán ,cún zài jiào nián yè de ān quán yǐn huàn ,bìng qiě nián yè dà dōu jiē nà CFC-shí yī 、HCFC-14bzuò wéi fā pào jì ,duì yú nián yè qì chòu yǎng céng yǒu jí nián yè de fěn suì zuò yòng 。gēn zhe guó dù duì yú xiū jiàn fàn chóu shǐ yòng jù ān zhǐ jiá xīn bǎn de fáng huǒ jí huán bǎo yào qiú tí gāo ,fáng huǒ děng jí yào qiú dào dá GB8624-1997B1de chǐ dù ,ér qiě shǐ yòng bú hán fú lǐ áng fā pào jì de huán bǎo xíng zǔ hé jù mí zài rú xǔ de hàn qīng pèi jǐng xià ,shào xìng shì héng fēng jù ān zhǐ shí yè yǒu xiàn gōng sī kāi fā yán zhì le HF-LTB1gāo zǔ rán yìng pào zǔ hé jù mí chǎn wù ,bìng dé dào lè chéng 。  gāi chǎn wù jiē nà zǔ rán jù mí yǐ jí jù zhǐ duō yuán chún wéi zhòng yào yuán liào ,jí gāo xiào néng sān jù cuī huà jì děng zhù jì 、yǐ shuǐ zuò wéi fā pào jì 、bú guò jiā zǔ rán jì hún pèi jiā gōng ér chéng ,huán bǎo yì yì nián yè ,yǔ yì qíng suān zhǐ zǔ hé fā pào huò dé yìng pào zǔ rán xiào guǒ hǎo ,fā pào gōng yì bú biàn ,hé yòng yú fáng huǒ yào qiú jiào gāo de bǎo wēn gé rè fàn chóu 。  gāi chǎn wù zài pèi fāng shè jì shàng yǒu lì yì ,jì néng chù yú hǎi nèi lǐng xiān chéng dù 。tóu fàng shì chǎng hòu ,yòng hù fǎn yīng jīng liáng ,shì chǎng yuǎn jǐng guǎng mò 。